Bolaget. Våra Värderingar. Visionen.

EZ Gruppen bedriver verksamhet inom entreprenad och bygg. Vi erbjuder våra kunder skräddarsydda lösningar inom dessa områden. Vår vision är att vara bland de ledande samarbetspartnerna inom byggbranschen i Sverige och betraktas som det med attraktiva varumärket som levererar den bästa kundupplevelsen.

EZ Gruppens affärsmodell bygger på en nära samverkan med kunder, detta för att kunna förse kundens behov tids- och kostnadseffektivt och leverera kvalité.

Våra kunder består av offentlig förvaltning, bostadsrättsföreningar, kommersiella fastighetsägare och andra byggföretag.

Med kunnig och välutbildad personal ser vi till att utförda tjänster tillgodoser kundens och myndigheters krav. Vi anpassar våra arbetsteam utifrån kundens behov och förutsättningar.

Hur vi arbetar

För att uppnå ett gott samarbete och god kommunikation visar vi ett aktivt engagemang som genomsyras i alla våra uppdrag, stora som små! Detta bidrar till att minimera störningar och skapar en öppen och effektiv kommunikation genom hela uppdraget samt ger en positiv anda med ett ”Vi”-känsla.

Kvalitet

Genom åren har vi arbetat fram en praktisk metodik och gedigen erfarenhet som säkerställer en hög kvalitet i utförandet av våra uppdrag, där vi arbetar med tydliga rutiner, styrning och egenkontroller.

Våra projekt

Prioriterad säkerhet

Vi arbetar proaktivt och medvetet för att säkerställa en god och säker arbetsmiljö för alla som är involverade i utförandet av våra uppdrag och projekt. Vi genomför våra arbeten med Riskbedömning och planering, Uppföljning och kontroll, Utbildning, Samarbeta med underentreprenörer och kommunikation.

Våra projekt

Miljö

Miljö är ett viktigt och strategiskt område för oss där vi strävar efter att ständigt förbättra vår direkta och indirekta miljöpåverkan vilket också genomsyras i hela vår verksamhet samt i alla våra aktiviteter.

Våra projekt

Ekonomin

När vi påbörjar ett uppdrag efter avrop arbetar vi aktivt med ekonomistyrning och uppföljning för att hålla ekonomiska ramar inom uppdraget. Vi har tydliga och välfungerande rutiner för budgetering, styrning och uppföljning av olika kostnader. Detta hjälper till att undvika överraskningar under uppdraget och bidrar till att en mer exakt budget uppnås. Vi arbetar aktivt med budgetering, kostnadsstyrning, uppföljning och ändringshantering.

Våra projekt

Vår ledningsgrupp

Erdal zengin
VD

Hasan Erdogdu
projektledare

Samet Agir
Ekonomiansvarig