Bolaget. Våra värderingar. Visionen.

EZ Gruppen bedriver verksamhet inom entreprenad och bygg. Vi erbjuder våra kunder skräddarsydda lösningar inom dessa områden. Vår vision är att vara bland de ledande samarbetspartnerna inom byggbranschen i Sverige och betraktas som det med attraktiva varumärket som levererar den bästa kundupplevelsen.

EZ Gruppens affärsmodell bygger på en nära samverkan med kunder, detta för att kunna förse kundens behov tids- och kostnadseffektivt och leverera kvalité.

Våra kunder består av offentlig förvaltning, bostadsrättsföreningar, kommersiella fastighetsägare och andra byggföretag.

Med kunnig och välutbildad personal ser vi till att utförda tjänster tillgodoser kundens och myndigheters krav. Vi anpassar våra arbetsteam utifrån kundens behov och förutsättningar.

Certifierade